آجر دوقلو

شرکت قابوس آجر توانست آجر دوقلو را به تولید انبوه برساند.

با استفاده از این آجر می توانید در مصرف مصالح و همچنین در وقت صرفه جویی کرد.

از دیگر مزایای استفاده این  آجر می توان به ضایعات خیلی کم آن اشاره کرد که در هنگام بارگیری و تخلیه ضایعات به حداقل می رسد.