آجر عراقی

آجر عراقی محصولی جدید از تولیدات شرکت قابوس آجر می باشد که به سفارش کشور همسایه عراق تولید شده است که ابعاد این آجر 7.5*11.5*23.5 میباشد که استفاده از این آجر در دیوار چینی موجب میشود در زمان و مصالح مصرفی صرفه جویی شود.

در صورت تمایل به استفاده از این آجر با قسمت فروش تماس گرفته شود تا توضیحات بیشتری داده شود.