تماس با ما

راه‌های ارتباط با

قابوس آجر

ساعت کاری

شنبه تا چهارشنبه ۸ الی ۱۸ و پنجشنبه‌ها ۸ الی ۱۳

دفتر مرکزی

آدرس :

استان گلستان، شهرستان آزادشهر، کیلومتر ۸ جاده مشهد

تلفن مدیر فروش :

0443 ۳۷۶ 0911
6093 188 0903

تلفن مدیر تولید :

۱۰۱۷ ۱۷۲ 0911

نمایندگان فروش

آدرس :

استان گلستان، شهرستان آزادشهر، خیابان امام، جنب مصلی، دفتر آجر/آهن آلات صداقت