افتخارات قابوس آجر

  • دارای پروانه استاندارد ملی ایران
  • تقدیر نامه از بانکهای تجارت و ملی و مرکز بهداشت شهرستان مینودشت و زائر سرای بزرگ امام هشتم (ع)
  • کاپ نایب قهرمانی والیبال استان گلستان در سال 1387
  • لوح سپاس از نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان
  • قهرمانی تیم بسکتبال شرکت قابوس آجر شهرستان آزادشهر جام رمضان در سال 1392 شهرستان گنبد