ایتال 20*20*15

سایز : 15x20x20 سانتیمتر

وزن : 3200-3000 گرم

ظرفیت کامیون تک : 3300 عدد

ظرفیت کامیون ده چرخ : 4700 عدد

ظرفیت تریلی : 7000 عدد