ایتال 20*20*20

سایز : 20x20x20 سانتیمتر

وزن : ؟ گرم

ظرفیت کامیون تک : ؟ عدد

ظرفیت کامیون ده چرخ : ؟ عدد

ظرفیت تریلی : ؟ عدد