ایتال 20*20*10

سایز : 10x20x20 سانتیمتر وزن : 2400-2200 گرم ظرفیت کامیون تک : 4500 عدد ظرفیت کامیون ده چرخ : 6700 عدد ظرفیت تریلی : 10000 عدد

 اطلاعاتی درباره آجر

آجر از پخت خاک رس به دست می آید و در شکلها رنگها و بافتهای گوناگونی در دسترس است. رنگ آجر به نوع رس و یا افزودنی های مورد مصرف بستگی دارد. نکته قابل توجه در مورد رنگ آجر این است که این رنگها بسیار پایدارند آجر ها را می توان در دو گونه ی […]

قابوس بن وشمگیر

  ابوالحسن قابوس بن وشمگیر بن زیار دیلمی ملقب به شمس المعالی، از امیران سلسلسهٔ زیاری، شاعر و خوشنویس بود. وی صاحب گرگان و طبرستان و فرزند امیر وشمگیر بن زیار بود. اولین پادشاه دیلم لیلی بن نعمان بود که در ایام نصر بن احمد سامانی بر نیشابور مستولی گردید. پس از او اسفار بن شیرویه به حکومت رسید. زندگی در ۳۶۷ ه. ق. پس از برادرش بیستون در شهر جرجان (شهری در مکان […]